Sản phẩm Văn hóa trà Danh trà Việt - Trung

Tìm kiếm sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Thầy Hoàng Luật

THẦY HOÀNG LUẬT – LONG AN.


Bén duyên cùng chiếc ấm mầu xanh ngọc có khắc bài BÁT NHÃ TÂM KINH.

Chiếc ấm này  được nhà báo Nguyễn Bồng nhân dịp ghé tiệm ấm tử sa chụp hình và giới thiệu trên báo Giác Ngộ. 
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.